Zarząd

Prezes klubu – Janusz Terlecki


Kierownik klubu – Wacław Grzesik